• ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

   บีโฮม  สตรัคเจอร์ บริการคำนวณโครงสร้างและจัดการงานวัสดุอย่างอย่างเป็นระบบ

จากภาวะค่าวัสดุปรับตัวขึ้นสูงประกอบกับนโยบายการปรับค่าแรงขั้นต่ำ ส่งผลกระทบโดยตรงกับราคาการก่อสร้าง  การบริหารจัดการวัสดุและวิธีการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้นคำนวณโครงสร้างนับเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยในการประหยัดต้นทุนในภาวะเช่นนี้ได้

     Home Structure จึงขอเสนอบริการ   

- งานคำนวณโครงสร้าง

-การวางแผนใช้วัสดุโครงสร้าง 

-ประมาณราคาโครงสร้าง(BOQ)

 

    ขั้นตอนการทำงานโดยปรกติจะเริ่มจากทำแบบสถาปัตย์แล้วต่อด้วยคำนวณโครงสร้างเมื่อแล้วเสร็จงานแบบจึงเริ่มหาผู้รับเหมาทำประมาณราคา(BOQ)และเมื่อถึงขั้นตอนจะทำการก่อสร้างจริงจึงค่อยมาวางแผนจัดเตรียมวัสดุและวิธีการทำงาน

 

    แต่สำหรับบริการของเรา ทุกงานเริ่มและเสร็จไปพร้อมกันทั้งสามงาน คำนวณโครงสร้าง=>ปริมาณและการวางแผนใช้วัสดุโครงสร้าง=>ประมาณราคาโครงสร้าง(BOQ) โดยใช้เวลาจัดทำสูงสุดไม่เกิน7วัน    เพราะเราเข้าใจว่าข้อมูลสำหรับการตัดสินใจนอกจากความเที่ยงตรงของข้อมูลแล้ว เวลาก็เป็นอีกตัวแปรที่สำคัญ ทันที่ที่รายการคำนวณแล้วเสร็จ ปริมาณวัสดุและราคาคาก็มาพร้อมให้พิจารณา  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของงานที่ต้องการเตรียมงบประมาณ ผู้รับเหมาที่ต้องการรู้ต้นทุน หรือแม้แต่ผู้จัดซื้อที่ต้องมองหาปริมาณและแหล่งวัสดุ หรือจนถึงเริ่มงานก่อสร้างรายละเอียดโครงสร้างและปริมาณวัสดุที่จะใช้ก็มีพร้อมรอไว้แล้ว   เรามั่นใจว่าบริการของเราจะช่วยให้งานของท่านมีประสิทธิผลเพิ่มยิ่งขึ้น

 

Visitors: 48,103