บีโฮม  สตรัคเจอร์ บริการคำนวณโครงสร้างและจัดการงานวัสดุอย่างอย่างเป็นระบบ

จากภาวะค่าวัสดุปรับตัวขึ้นสูงประกอบกับนโยบายการปรับค่าแรงขั้นต่ำ ส่งผลกระทบโดยตรงกับราคาการก่อสร้าง  การบริหารจัดการวัสดุและวิธีการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้นคำนวณโครงสร้างนับเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยในการประหยัดต้นทุนในภาวะเช่นนี้ได้

     Home Structure จึงขอเสนอบริการ   

- งานคำนวณโครงสร้าง

-การวางแผนใช้วัสดุโครงสร้าง 

-ประมาณราคาโครงสร้าง(BOQ)

 

    ขั้นตอนการทำงานโดยปรกติจะเริ่มจากทำแบบสถาปัตย์แล้วต่อด้วยคำนวณโครงสร้างเมื่อแล้วเสร็จงานแบบจึงเริ่มหาผู้รับเหมาทำประมาณราคา(BOQ)และเมื่อถึงขั้นตอนจะทำการก่อสร้างจริงจึงค่อยมาวางแผนจัดเตรียมวัสดุและวิธีการทำงาน

 

    แต่สำหรับบริการของเรา ทุกงานเริ่มและเสร็จไปพร้อมกันทั้งสามงาน คำนวณโครงสร้าง=>ปริมาณและการวางแผนใช้วัสดุโครงสร้าง=>ประมาณราคาโครงสร้าง(BOQ) โดยใช้เวลาจัดทำสูงสุดไม่เกิน7วัน    เพราะเราเข้าใจว่าข้อมูลสำหรับการตัดสินใจนอกจากความเที่ยงตรงของข้อมูลแล้ว เวลาก็เป็นอีกตัวแปรที่สำคัญ ทันที่ที่รายการคำนวณแล้วเสร็จ ปริมาณวัสดุและราคาคาก็มาพร้อมให้พิจารณา  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของงานที่ต้องการเตรียมงบประมาณ ผู้รับเหมาที่ต้องการรู้ต้นทุน หรือแม้แต่ผู้จัดซื้อที่ต้องมองหาปริมาณและแหล่งวัสดุ หรือจนถึงเริ่มงานก่อสร้างรายละเอียดโครงสร้างและปริมาณวัสดุที่จะใช้ก็มีพร้อมรอไว้แล้ว   เรามั่นใจว่าบริการของเราจะช่วยให้งานของท่านมีประสิทธิผลเพิ่มยิ่งขึ้น

 

  • Cove5-2.jpg
   NEWVERSION BAR-CUT LIST เวอร์ชั่นใหม่รับแบบได้หลากหลายยิ่งขึ้น จากบริการBarCutListเวอร์ชั่นเดิมที่รับทำได้เฉพาะแบบโครงสร้างที่คำนวณออกแบบจากทางเราเท่านั้น ทั้งนี้เพราะรูปแบ...
  • Samutprakan_1.jpg
   1.คำนวณโครงสร้าง 2.คำนวณปริมาณวัสดุและวางแผนการใช้ 3.ประมาณราคา (BOQ) 4.จัดทำแบบเพื่อก่อสร้างและขออนุญาต 5.รับเหมาก่อสร้าง
  • Moment2.jpg
   วิธีคำนวณที่นิยมใช้กัน2วิธีคือ Working Stress Design 2.Strength design method (Ultimate Strength Design) ข้อแตกต่างระหว่าง2วิธีมีคร่าวๆดังนี้ ตารางเปรียบเที...
  • Compare.jpg
   เปลือง-ไม่เปลืองงานโครงสร้างดูอย่างไร สำหรับหลักการดูแบบโครงสร้างในขั้นต้นนั้นส่วนตัวที่ใช้เป็นจุดสังเกตมีด้วยกัน4ข้อคือ 1) หน้าตัดโครงสร้างมีเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรวบคำน...
Visitors: 55,934