• ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

   บีโฮมสตรัคเจอร์ บริการรับคำนวณโครงสร้างอย่างเป็นระบบ

จากภาวะค่าวัสดุปรับตัวขึ้นสูงประกอบกับนโยบายการปรับค่าแรงส่งผลกระทบทางตรงกับราคาการก่อสร้าง  การวางแผนบริหารจัดการวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มขั้นตอนการคำนวณโครงสร้างไปจนถึงการวางแผนการใช้วัสดุและการบริหารจัดการเศษวัสดุอย่างเป็นระบบนับเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยในการประหยัดต้นทุนในภาวะเช่นนี้ได้

     Home Structure จึงขอเสนอบริการทางเลือกสำหรับงานโครงสร้าง นับแต่งานคำนวณโครงสร้าง ต่อเนื่องไปยังการวางแผนใช้วัสดุโครงสร้าง การบริหารจัดการเศษเหลือ และประมาณราคาค่าก่อสร้าง(BOQ) อย่างเป็นระบบ ตลอดถึงจัดทำแบบ ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถบริหารต้นทุนค่าก่อสร้างได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ         บริการของเรา

 

Visitors: 28,594