Bar-Cut List คืออะไร?


 

   
 


 • What_BOQ2.jpg
  BOQ คืออะไร?(Bill of Quantities) คือบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานที่จะใช้ในการก่อสร้าง โดยแยกวัสดุออกเป็นหน่วยของแต่ละประเภทพร้อมด้วยราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงานตลอดจนการเผื่อเปอร์...

 • Samutprakan_1.jpg
  งานคำนวณโครงสร้างคือขั้นตอนคำนวณให้ได้หน้าตัดโครงสร้างส่วนต่างๆที่จะใช้สำหรับก่อสร้าง สิ่งที่นำมาพิจารณาก็ประกอบไปด้วย1.ประเภทหรือชนิดโครงสร้างที่ต้องการเช่นโครงเหล็กรูปพรรณ/โครงสร...

 • Bangkhae_3.png
  งานพื้นสำเร็จรูปในการทำ BOQ และ BarCut List ของเราไม่ใช่เพียงแค่การหาปริมาณพื้นที่เท่านั้น เราคำนึงถึงการนำข้อมูลไปใช้ได้จริงกับการก่อสร้าง - ปริมาณแผ่นพื้น นอกจากปริมาณพื้นที่รวมท...

 • เมื่อแล้วเสร็จงานหาปริมาณวัสดุจากการทำBar-Cut List นอกจากนำใช้ต่อในการทำBOQ และวางแผนทำงานแล้วข้อมูลดังกล่าวยังสามารถนำมาใช้ในรูปแบบสถิติการใช้วัสดุ โดยสถิตินี้สามารถนำมาประยุกต์ใ...
  • Moment2.jpg
   วิธีคำนวณที่นิยมใช้กัน2วิธีคือ Working Stress Design 2.Strength design method (Ultimate Strength Design) ข้อแตกต่างระหว่าง2วิธีมีคร่าวๆดังนี้ ตารางเปรียบเที...
Visitors: 56,407