คำนวณโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08 น. (ตามเวลาประเทศไทย) คำนวณศูนย์กลางในเบื้องต้นพบว่ามีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ละติจูด 19.685 ºN ลองจิจูด 99.687 ºE ขนาดแผ่นดินไหว 6.3 ความลึก 7 กิโลเมตร ความรุนแรงระดับ VIII ตามมาตราเมอร์คัลลี่ต่อมาสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้ทำการ วิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้งจากข้อมูลทุกชนิดที่จัดเก็บเพิ่มเติม พบว่าที่ถูกต้องล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลง ตำแหน่งเดิมประมาณ 7 กิโลเมตรที่ละติจูด 19.748 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.692 องศาตะวันออก ความลึก 7 กิโลเมตร ที่ตำบลดงมะดะอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย แผ่นดินไหวครั้งนี้จัดว่าเป็นแผ่นดินไหวตื้น ประชาชนรู้สึกสั่นไหวได้ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง น่าน พะเยา รวมถึงจังหวัดเลยและหนองคาย ในภาคอีสาน อาคารสูงในกรุงเทพมหานครรู้สึกสั่นไหวหลายแห่งเนื่องจากใต้กรุงเทพเป็นชั้นดินอ่อนซึ่งมีคุณลักษณะในการขยายแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้เพิ่มขึ้นถึง 3-4 เท่า

หากต้องการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว กรมโยธาธิการและผังเมืองได้แสดงใว้ในเอกสาร มยผ.1301-54 ซึ่งได้แสดงรอยเลื่อนมีพลังที่อาจก่อให้เกิดแผ่นดินไหวได้ในประเทศไทย 

นอกจากพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีแนวรอยเลื่อนพาดผ่านตามรูปด้านบนแล้วในเอกสาร มยผ.1302-52 ยังได้แสดงพื้นที่แอ่งกรุงเทพซึ่งเป็นชั้นดินอ่อนซึ่งแม้จะไม่มีแนวรอยเลื่อนพาดผ่านเลยแต่ด้วยคุณสมบัติของชั้นดินอ่อนซึ่งมีคุณลักษณะในการขยายแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้พื้นที่แอ่งกรุงเทพนี้จึงไม่ปลอดจากภัยแผ่นดินไหว แอ่งกรุงเทพนี้จะประกอบด้วยพื้นที่กรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง

จากความเสียหายครั้งใหญ่ในเหตุการณ์เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557นั้นสะท้อนความเป็นจริงว่าภัยจากแผ่นดินไหวกับประเทศไทยไม่ได้ห่างเลยจากความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นได้ และจากความเสียหายของอาคารส่วนใหญ่พบว่าอาคารนั้นๆไม่ได้ถูกออกแบบไว้ให้ต้านแรงแผ่นดินไหวได้    BhomeStructure ขอเสนอบริการคำนวณโครงสร้างบ้านต้านแผ่นดินไหว เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ขอขอบคุณข้อมูล

สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา , รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง 2557 ,เอกสาร มยผ.1301-54 มยผ.1302-50:กรมโยธาธิการและผังเมือง

Visitors: 55,933