NewVersion BarCutList

         NEWVERSION BAR-CUT LIST


         เวอร์ชั่นใหม่รับแบบได้หลากหลายยิ่งขึ้น จากบริการBarCutListเวอร์ชั่นเดิมที่รับทำได้เฉพาะแบบโครงสร้างที่คำนวณออกแบบจากทางเราเท่านั้น ทั้งนี้เพราะรูปแบบหน้าตัดหลายๆลักษณะซึ่งอาจจะมีรูปแบบที่รวบรัดหรือลัดสั้นรายละเอียดน้อยโปรแกรมเดิมของเราจะไม่สามารถทำงานรูปแบบนี้ได้  หลายๆโอกาสที่ลูกค้าที่สนใจบริการBarCutListนี้แต่มีแบบโครงสร้างอยู่แล้วและมีข้อจำกัดของตัวแบบเป็นตามลักษณะข้างต้นที่กล่าวมาจำเป็นต้องขออนุญาตปฏิเสธการรับงานนั้นๆไป  วันนี้รูปแบบใหม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถตอบรับทุกความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าจะมีแบบอยู่แล้วต้องการับบริการBarCutListเพียงอย่างเดียวหรือต้องการบริการออกแบบโครงสร้าง, BarCutList,Boqเราสามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการ  ข้อดีของการทำ BarCutList มีมากมายดังที่กล่าวไปแล้วในบทความก่อนหน้า และในเวอร์ชั่นใหม่นี้ยังได้เพิ่มฟังก์ชั่นอีกหลายส่วนที่จะเข้ามาช่วยลดปัญหาที่มักจะพบบ่อยๆในงานก่อสร้าง อาทิปัญหาเหล่านี้

-          แบบมีรายละเอียดน้อยทำงานยาก  ต้องเสียเวลากับการทำรายละเอียดแบบใหม่

-          ประมาณราคา(BOQ)ผิดพลาดจากปริมาณวัสดุคำนวณไม่ตรงกับการใช้งานจริง

-           ก่อสร้างผิดพลาดบ่อยครั้งโดยเฉพาะงานรอยต่อทางวิศวกรรม

-           สั่งวัสดุเข้าใช้หน่วยงานไม่น้อยเกินไปก็มากเกินใช้จริง เพิ่มภาระการขนย้าย สูญเสียวัสดุและเป็นการเพิ่มต้นทุนในที่สุด

-          สืบค้นข้อมูลปริมาณวัสดุยากเพราะการจัดทำทั่วไปเป็นแบบประมาณการไม่ใช่การวางแผนแบบมีระบบ

-           ขาดการบริหารจัดการปริมาณวัสดุเหลือใช้จนสุดท้ายต้องทิ้งเป็นขยะ

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของงาน  สถาปนิกผู้ออกแบบ วิศวกรผู้ควบคุมงาน ผู้ประกอบการ หรือ ผู้รับเหมา คาดว่าคงได้พบเจอปัญหาเหล่านี้มาบ้างแล้วไม่มากก็น้อย ตัวช่วยที่เราขอนำเสนอคือบริการ งานคำนวณ Bar-Cut List ซึ่งเป็นระบบขั้นตอนและโปรแกรมเราพัฒนาขึ้นใช้เองโดย เฉพาะเวอร์ชั่นใหม่นี้สิ่งที่มุ่งเน้นคือความประหยัดและประสิทธิภาพการใช้งานให้มากยิ่งขึ้น วิธีการใช้งานง่ายทำความเข้าใจได้ไม่ยาก มีคู่มืออธิบายการใช้งาน โดยในเวอร์ชั่นใหม่นี้จะประกอบด้วย4ส่วน คือ

   1) Bar-Cut Listส่วนตาราง ส่วนนี้ใช้ดูภาพรวมการทำงานซึ่งจะมีข้อมูลการใช้งานทั้งหมด

   2) Bar-Cut Listส่วนแบบ ส่วนนี้เป็นส่วนใช้งานของช่างซึ่งประกอบด้วยแบบหน้าตัดและรายละเอียดการทำงานโดยแต่ละชิ้นโครงสร้างไม่ว่าจะเป็น คาน เสา พื้น ๚ล๚.ล้วนจะมีใบงานนี้เป็นของตัวเองทุกๆชิ้น  ช่วยให้ช่างทำงานได้ง่ายลดความผิดพลาด

  3)สรุปปริมาณวัสดุ เป็นการรวมปริมาณวัสดุของแต่ละชุดงาน เช่น งานคานคอดิน งานเสาชั้น1 งานคานชั้น2 เป็นต้น เพื่อส่งต่อปริมาณไปใช้ในการทำประมาณราคา(BOQ) สั่งวัสดุเข้าหน่วยงาน และการควบคุมงานต่อไป

  4)สถิติการใช้วัสดุต่อหนึ่งหน่วยงาน ส่วนนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงหรือเปรียบเทียบกับงานอื่นเพื่อดูความแตกต่างและที่สำคัญคือเมื่อแล้วเสร็จงานทั้งหมดจะมีสถิติรวมของวัสดุต่อหนึ่งตารางเมตร และส่งผ่านข้อมูลไปยังการทำBOQและสถิติเหล่านี้จะแสดงเป็นราคาโครงสร้างต่อตารางเมตรนั่นเอง

พิเศษสำหรับเวอร์ชั่นใหม่นี้มีฟังก์ชั่น scrap input หากท่านมีวัสดุเหลือจากงานก่อนหน้าและต้องการนำใช้ในโครงการนี้เพียงแจ้งปริมาณ/ขนาดเศษเหล่านั้นทางเราจะทำการวางแผนบริหารจัดการใช้ในโครงการนี้ต่อไปซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุนได้อีกหนึ่งทางเลือก

 -ตัวอย่างแผ่นงานไฟล์PDFสามารดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

    • ManualCover2.jpg
      วิธีการใช้งาน Bar-Cut List #0. การตรวจสอบหน้าตัดจะถูกพิจารณาเป็นลำดับแรก เพราะโดยทั่วไปมักจะพบว่าเป็นรูปแบบหน้าตัดที่นิยมใช้กันมักจะเลือกใช้รูปแบบเป็นหน้าตัดแบบอย่างย่อไม่ว่าจะเป็น...
Visitors: 56,405