ตัวอย่างงานโครงหลังคา

งานโครงหลังคา เป็นอีกหนึ่งงานที่มีการใช้ชิ้นส่วนวัสดุจำนวนมาก แผนการใช้วัสดุและการควบคุมที่ดีนอกจากป้องกันความผิดพลาดแล้วยังช่วยให้การควบคุมต้นทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในบริการของเราหลังจากเสร็จงานคำนวณโครงสร้างแล้วรายละเอียดของโครงสร้างของแต่ละชิ้นส่วนจะถูกส่งต่อไปยังโปรแกรมคำนวณวัสดุ(Bar-Cut List)โดยเมื่อการคำนวณแล้วเสร็จจะได้ข้อมูลตามตารางที่นำมาแสดงซึ่งจะประกอบด้วย ลำดับการทำงานแต่ละส่วน,ความยาวตัดวัสดุ,จำนวนตัดใช้,เศษเหลือ,การนำเศษเหลือมาใช้ในตำแหน่งเหมาะสม โดยนำเสนอในรูปแบบตารางที่เข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านงานก่อสร้างก็ทำความเข้าใจได้ จึงช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าของงาน ผู้รับเหมา หรือช่างนำไปใช้ได้สะดวก


ตารางการตัดชิ้นงาน

สรุปปริมาณวัสดุ และ สถิติการใช้วัสดุ

เศษเหลือใช้

 

Visitors: 56,411