บริการของเรา

1.คำนวณโครงสร้าง

2.คำนวณโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว

3.ประมาณราคา (BOQ)

4.จัดทำแบบเพื่อก่อสร้างและขออนุญาต

5.รับเหมาก่อสร้าง

    • Kusala-5.jpg
      บริการงานคำนวณโครงสร้างโดยไม่คิดมูลค่า ขอบเขตงานขอเป็นอาคารพักอาศัยทางศาสนาที่ไม่ใหญ่มากนัก เช่นกุฏิพระ กุฏิแม่ชี ที่พักผู้ปฏิบัติธรรมในวัดในสำนักสงฆ์หรือสำนักปฏิบัติธรรม ขอจำกัดขน...
    • EqkLogo2.jpg
      จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08 น. (ตามเวลาประเทศไทย) คำนวณศูนย์กลางในเบื้องต้นพบว่ามีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ละติจูด...

Visitors: 28,594