บริการของเรา

1.คำนวณโครงสร้าง

2.คำนวณปริมาณวัสดุและวางแผนการใช้

3.ประมาณราคา (BOQ)

4.จัดทำแบบเพื่อก่อสร้างและขออนุญาต

5.รับเหมาก่อสร้าง

  • Kusala-5.jpg
   บริการงานคำนวณโครงสร้างโดยไม่คิดมูลค่า ขอบเขตงานขอเป็นอาคารพักอาศัยทางศาสนาที่ไม่ใหญ่มากนัก เช่นกุฏิพระ กุฏิแม่ชี ที่พักผู้ปฏิบัติธรรมในวัดในสำนักสงฆ์หรือสำนักปฏิบัติธรรม ขอจำกัดขน...
  • EqkLogo2.jpg
   จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08 น. (ตามเวลาประเทศไทย) คำนวณศูนย์กลางในเบื้องต้นพบว่ามีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ละติจูด...

  • EqkLogo2.jpg
   จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08 น. (ตามเวลาประเทศไทย) คำนวณศูนย์กลางในเบื้องต้นพบว่ามีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ละติจูด...

  • 1.รับแบบไฟล์แบบสามารถส่งทาง E – MailตามระบุในWeb (bhomestructure@gmail.com/ bhomestructure@hotmail.com)หรหรือกรณีแบบร่างมือ (แบบมีรายละเอียดของระยะแบบครบถ้วน) สามารถส่งได้2ทา...
Visitors: 56,411