อัตราค่าบริการ

    1.งานคำนวณโครงสร้าง

 คือบริการคำนวณเพื่อกำหนดหน้าตัดโครงสร้างสำหรับนำไปเขียนแบบเพื่อใช้ในการก่อสร้างหรือใช้ขออนุญาตปลูกสร้างกับหน่วยงานราชการ เมื่อแล้วเสร็จจะประกอบด้วย รายละเอียดโครงสร้างสำหรับเขียนแบบ เล่มรายการคำนวณเพื่อใช้ขออนุญาต ใบรับรองการคำนวณของวิศวกรเพื่อใช้ขออนุญาต

     

     อัตราค่าคำนวณโครงสร้าง

     พ.ท.น้อยกว่า 300 ตร.ม. คิดราคา 7,500 บาท

     พ.ท.ตั้งแต่ 301ตร.ม. ขึ้นไปคิดราคา 25 บาท/ตร.ม.

 

 

 

     2.งานคำนวณโครงสร้าง + งานประมาณราคาโครงสร้าง

คือบริการคำนวณโครงสร้างพร้อมจัดทำรายการประมาณราคาของงานโครงสร้างหรือ BOQ ซึ่งจะประกอบรายละเอียดของปริมาณวัสดุที่ใช้ ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานตลอดจนถึงราคารวมของงานโครงสร้างทั้งหมด เมื่อแล้วเสร็จจะประกอบด้วย รายละเอียดโครงสร้างสำหรับเขียนแบบ เล่มรายการคำนวณเพื่อใช้ขออนุญาต ใบรับรองการคำนวณของวิศวกรเพื่อใช้ขออนุญาต รายการโครงสร้างหรือ BOQ  1ชุด

 

     

 

     อัตราค่าคำนวณโครงสร้าง และ งานประมาณราคาโครงสร้าง(BOQส่วนโครงสร้าง)

      พ.ท.น้อยกว่า 300 ตร.ม. คิดราคา 13,500 บาท

      พ.ท.ตั้งแต่ 301ตร.ม. ขึ้นไปคิดราคา 4บาท/ตร.ม.

 

 

 

     3.งานคำนวณโครงสร้าง+บัญชีการใช้วัสดุโครงสร้าง +งานประมาณราคาโครงสร้าง 

คือบริการคำนวณโครงสร้างพร้อมจัดทำรายการประมาณราคาของงานโครงสร้างหรือ BOQ พร้อมบัญชีการใช้วัสดุโครงสร้าง(Bar Cut List) บริการนี้เหมาะสัมหรับทีมงานก่อสร้าง ผู้รับเหมา หรือ เจ้าของอาคารที่มีความต้องการควบคุมการใช้วัสดุและขั้นตอนการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

      อัตราค่าคำนวณโครงสร้าง และ Bar Cut List และ BOQส่วนโครงสร้าง

      พ.ท.น้อยกว่า 300 ตร.ม. คิดราคา 19,500 บาท

      พ.ท.ตั้งแต่ 301 ตร.ม. ขึ้นไปคิดราคา 65 บาท/ตร.ม.

 

 

 

 

    4.งานประมาณราคา(BOQ)ตามแบบลูกค้า

         อัตราค่าคำนวณ BOQ ตามแบบลูกค้า

      พ.ท.น้อยกว่า 300 ตร.ม. คิดราคา 10,000 บาท

      พ.ท.ตั้งแต่ 301 ตร.ม. ขึ้นไปคิดราคา 35 บาท/ตร.ม.

 

 

 

 

 

 

Visitors: 28,593