สถิติใช้วัสดุใน คาน เสา

   เมื่อแล้วเสร็จงานหาปริมาณวัสดุจากการทำBar-Cut List นอกจากนำใช้ต่อในการทำBOQ และวางแผนทำงานแล้วข้อมูลดังกล่าวยังสามารถนำมาใช้ในรูปแบบสถิติการใช้วัสดุ  โดยสถิตินี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ใช้เปรียบเทียบกับงานหลังก่อนๆเพื่อใช้ตรวจสอบต้นทุน ใช้ทำราคาBOQงานส่วนที่เพิ่มเติมแบบคร่าวๆ เป็นต้น

Visitors: 56,411