รูปแบบการทำงานของเรา

  ากการทำงานด้านบ้านพักอาศัยมากว่า20ปีทำให้เข้าใจถึงทุกความต้องการของทุกฝ่าย ตั้งแต่ความมั่นใจในความมั่นคงแข้งแรงโครงสร้าง ต้นทุนที่ประหยัดแต่ได้ประสิทธิภาพ รูปแบบและวิธีการสำหรับก่อสร้างที่เรียบง่ายรวดเร็วแต่ได้คุณภาพ บริการของเราคือ คำนวณโครงสร้าง บัญชีรายการปริมาณวัสดุ(Bar-cutlist) และ BOQ 

ขั้นตอนการทำงานจะเริ่มจาก

1.รับแบบและข้อมูลอาคาร

2.ทำการร่างแบบโครงสร้าง และหากลูกค้าต้องการตรวจแบบจะมีการส่งแบบร่างโครงสร้างให้ตรวจสอบก่อนดำเนินการวิเคราะห์

3.วิเคราะห์โครงสร้างด้วยระบบ3มิติ

4.วางแผนการทำงานโดยกำหนดให้ผังโครงสร้างมีการจัดเรียงลำดับของการทำงานกับลำดับของโครงสร้างให้สอดคล้องกันเพื่อความสะดวกในการทำงานและยังช่วยป้องกันความผิดพลาด

5.คำนวณหน้าตัดโครงสร้าง ด้วยโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นใช้เองกว่า10ปีรูปหน้าตัดโครงสร้างจะถูกคำนวณขึ้นและเขียนออกมาเป็นรูปหน้าตัดในรูปแบบเดียวกันกับทำแบบShopDrawing จึงมั่นใจได้ในเรื่องรายละเอียดของหน้าตัดช่วยลดปัญหาการทำงานละความผิดพลาด

6.เมื่อแล้วเสร็จงานคำนวณหน้าตัดข้อมูลของทุกชิ้นส่วนโครงสร้างจะถูกส่งต่อมายังโปรแกรมคำนวณปริมาณวัสดุ(ฺBar-Cut List)ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะถอดทุกชิ้นส่วนในการทำงานออกมาเป็นส่วนๆเพื่อการตัดเตรียมสำหรับการทำงานจริงไม่ใช่เพียงการถอดปริมาณวัสดุแบบทั่วไปเท่านั้น การตัดเตรียมจะมีการหาระยะการงอการต่อทาบตลอดจนจุดต่อทาบทางวิศวกรรมแจกแจงเป็นแบบลงไปในนั้นด้วย

7.จัดทำBOQโครงสร้าง โดยเมื่อแล้วเสร็จงานวางแผนใช้วัสดุ ปริมาณรวมของวัสดุจากงานข้างต้นจะถูกรวบรวมขึ้นเป็นหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับการทำงานและงวดงานในแต่ละหมวดหมู่พร้อมทั้งแสดงราคาวัสดุและแรงงานรูปแบบการวางผังคาน
 

รูปแบบการแสดงหน้าตัด


Visitors: 56,411