เพื่อการกุศล

บริการงานคำนวณโครงสร้างโดยไม่คิดมูลค่า  ขอบเขตงานขอเป็นอาคารพักอาศัยทางศาสนาที่ไม่ใหญ่มากนัก เช่นกุฏิพระ กุฏิแม่ชี ที่พักผู้ปฏิบัติธรรมในวัดในสำนักสงฆ์หรือสำนักปฏิบัติธรรม ขอจำกัดขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่เกิน 500 ตารางเมตร/อาคาร  ทางวัดหรือสำนักใดสนใจให้รับใช้รบกวนทำเป็นจดหมายหรือเอกสารในนามวัดหรือสำนักพร้อมแนบแบบร่างหรือแบบสถาปัตย์ส่งตามที่อยู่ในหน้าติดต่อเรา

    • advertise1.4.jpg
      เอกชัย บุญวาสนา 138 /135 ม.นิรันดร์วิลล์สุขุมวิท หนองบอน ประเวศ กทม 10250 โทรศัพท์ : 092 398 5220 โท...
Visitors: 56,411