งานคำนวณโครงสร้าง

งานคำนวณโครงสร้าง คือ การคำนวณแรงที่กระทำต่อโครงสร้างทั้งที่เป็นน้ำหนักบรรทุกที่อาคารต้องรับ(น้ำหนักจร) และน้ำหนักตัวอาคารเอง(น้ำหนักคงที่)และรวมถึงแรงลมหรือแม้แต่แรงแผ่นดินไหว(ในเขตพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว) แล้วนำค่าที่ได้จากการคำนวณมากำหนดหน้าตัดโครงสร้างให้เหมาะสมกับการรับแรงข้างต้น   แต่อย่างไรก็ตามการคำนวณที่ดียังต้องคำนึงถึงต้นทุนและวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสมและเรียบง่ายเพื่อความประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดที่จะได้จากโครงสร้างนั้นๆอีกด้วย

Bhomestructure ขอเสนอบริการคำนวณโครงสร้างโดยมีให้เลือกใช้ได้ทั้ง2วิธี 

 1. Working stress design
 2. Strength design  method

หากไม่ระบุทางเราจะขอสอบถามข้อมูลพื้นที่ก่อสร้างและแหล่งหรือคุณภาพวัสดุที่จะใช้แล้วกำหนดเลือกวิธีที่เหมาะสมให้

 


 • What_BOQ2.jpg
  BOQ คืออะไร?(Bill of Quantities) คือบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานที่จะใช้ในการก่อสร้าง โดยแยกวัสดุออกเป็นหน่วยของแต่ละประเภทพร้อมด้วยราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงานตลอดจนการเผื่อเปอร์...

 • BclB2.jpg
  Bar-Cut List คืออะไร ? Bar-Cut List ,Bar cutting list หรือ Bar list คือการวางแผนการตัดขนาดวัสดุ (ในงานก่อสร้างนี้จะหมายถึงเหล็กเส้น) เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างโดยรายละเอียดส่วนนี้...

 • Bangkhae_3.png
  งานพื้นสำเร็จรูปในการทำ BOQ และ BarCut List ของเราไม่ใช่เพียงแค่การหาปริมาณพื้นที่เท่านั้น เราคำนึงถึงการนำข้อมูลไปใช้ได้จริงกับการก่อสร้าง - ปริมาณแผ่นพื้น นอกจากปริมาณพื้นที่รวมท...
Visitors: 28,594